DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 300ZŁ

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MICANDY

& 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy pod nazwą micany_online, dostępny pod adresem internetowym www.micandy.pl prowadzony jest przez Michalina Marszałek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CANDY, wpisaną do CEIDG.

NIP 6671778669.

Adres firmy:

Kornaty 37b

62-420 Strzałkowo

POLSKA

KONTAKT
tel. 730 030 563

adres e-mail - kontakt@micandy.pl

nr rachunku bakowego PKO 89 1020 2746 0000 3502 0256 1777

1.2. Regulamin jest skierowany do konsumentów korzystających ze sklepu internetowego www.micandy.pl .

Regulamin określa:

 1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
 2. tryb zawierania Umowy Kupna na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.micandy.pl
 3. warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
 4. reklamacje i zwroty
& 2

KONTAKT ZE SKLEPEM

2.1. Adres

Kornaty 37b, 62-420 Strzałkowo

2.2. Adres e-mail

kontakt@micandy.pl

2.3. Numer telefonu

730 030 563

2.4. Numer rachunku bankowego:

PKO 89 1020 2746 0000 3502 0256 1777

2.5. KLIENT MOŻE POROZUMIEĆ SIĘ ZE SKLEPEM ZA POMOCĄ ADRESÓW I NUMERU TELEFONU PODANYCH W TYM PARAGRAFIE

2.6. KLIENT MOŻE POROZUMIEĆ SIĘ ZE SKLEPEM W DNIACH I GODZINACH:

 1. poniedziałek 9:00 - 17:00
 2. wtorek 9:00 - 17:00
 3. środa 9:00 - 17:00
 4. czwartek 9:00 - 17:00
 5. piątek 9:00 - 17:00
 6. sobota 10:00 - 15:00

Zamówienia można składać codziennie.

& 3

DEFINICJE

3.1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu.

3.2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CANDY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 6671778669, REGON 386228652

3.3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.micandy.pl

3.5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

3.6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

3.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

3.8. Konto - konto Klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane klienta, które zostały wcześniej podane przez Klienta, oraz informacje o złożonych zamówieniach.

3.9. Formularz rejestracji - formularz, który jest dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie konta.

3.10. Formularz zamówienia - formularz istniejący w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3.11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane produkty przez kupującego.

3.12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

& 4

ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienia można składać poprzez: sklep internetowy www.micandy.pl

W celu złożenia zamówienia należy

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
 2. wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, następnie kliknąć przycisk “do koszyka”,
 3. można też złożyć zamówienie bez rejestracji,
 4. jeśli wybrano możliwość Zakupów bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 6. wybrać formę przesyłki i formę płatności,
 7. opłacić zamówienie.

4.2. Zamówienia można składać poprzez: telefon - 730 030 563

 1. Istnieje opcja zamówienia danego produktu dzwoniąc pod wskazany numer Sprzedawcy tj. nr telefonu 730 030 563
 2. W celu złożenia zamówienia produktu należy:
 3. zadzwonić pod numer 730 030 563
 4. podać nazwę produktu, kolor, rozmiar, sposób płatności, formę przesyłki, niezbędne dane.

& 5

FORMY DOSTAWY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Formy dostawy:

 1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. paczkomaty.

5.2. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Formy płatności:

 1. płatność za pobraniem,
 2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 3. płatność elektroniczna

5.3. Płatność

5.3.1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:

 • płatność za pobraniem,
 • przedpłata przelewem elektronicznym na konto Sprzedawcy,
 • przedpłata za pomocą karty kredytowej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

5.3.2. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

5.3.3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.3.4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5.3.5. Realizacja zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji płatności od 1 do 4 dni roboczych.

5.3.6. Przy płatności za pobraniem - realizacja zamówienia odbywa się zaraz po potwierdzeniu zamówienia.

& 6

UMOWA SPRZEDAŻY

6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

6.2. Wypełnienie Formularza Zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.

6.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza zamówienie i przyjmuje zamówienie do realizacji.

6.4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności - płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

6.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności - płatne za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest płatności przy odbiorze przesyłki.

Jeśli Klient nie odbierze przesyłki, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu w wysokości 20zł.

6.6. Realizacja zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji płatności od 1-4 dni roboczych.

& 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

7.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

7.3.1. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez:

 1. wysłanie oświadczenia drogą elektorniczną na adres e-mail Sklepu Internetowego tj kontakt@micandy.pl ,
 2. wysłanie oświadczenia drogą pocztową na adres tj Kornaty 37B, 62-420 Strzałkowo, CANDY Michalina Marszałek.

7.4. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

& 8

REKLAMACJE I ZWROTY

8.1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.

8.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

8.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

8.4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

Kornaty 37 B, 62-420 Strzałkowo, CANDY Michalina Marszałek

8.7. Towar odsyłany powinien być nienaruszony, bez śladów użytkowania, bez zapachów proszku.

8.8. Formularz zwrotu reklamacji dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu www.micandy.pl

& 9

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 9546WE (RODO) jest Sprzedawca - Michalina Marszałek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CANDY Michalina Marszałek pod adresem Kornaty 37b, 62-420 Strzałkowo, NIP 6671778669, adres e-mail kontakt@micandy.pl .

9.2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

9.3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

9.4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności tj. Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

9.5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9.7. Polityka plików “cookies” dla Sklepu Internetowego www.micandy.pl

9.7.1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.7.2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

& 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

10.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj